tirsdag 13. mars 2012

Snakke om skjønnlitteratur?

Ja det skal vi absolutt, og det er viktig at vi er veldig konkrete når vi gjør det. I Tekster 1 står det en grei oppskrift på side 371, og dette er et greit utgangspunkt. Jeg trenger jo ikke minne om muntlig eksamen...

- Gi et kort sammendrag av teksten
- Si noe om hvordan du opplevde teksten. Hvilke tanker setter den igang? Her passer det fint med eksempler fra teksten.
- Hvilken litterære periode er teksten skrevet i? Passer den inn i denne perioden, eller er den utypisk? Her er det viktig med begrunnelse.
- Presenter det du mener er temaet i teksten. Hva tror du forfatteren vil si noe om?
- Les et utdrag fra teksten. Si noe om hvorfor du valgte dette utdraget.
- Vis eksempler på sjangertrekk.

Lykke til!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar