onsdag 25. januar 2012

Dialekter og sosiolekter

Tema denne to-ukersperioden er dialekter og sosiolekter. Ndla.no (som dere helt sikkert vil bli bedre kjent med på videregående) har laget en fin gjennomgang av norske dialekter som du kan se her. Denne kan til en viss grad erstatte læreboka vår, men vi trenger nok fortsatt Basisboka for å få en god oversikt over de ulike kjennetegnene på dialektene, som for eksempel apokope, "bløde konsonander" og palatalisering. De ulike kjennetegnene kan du også lytte til her, og her. Dialektexperten er en side som har laget egne kurs for å lære seg dialekter, og her er det også mye fint. Når vi kommer til sosiolekter og slang, kan slang.no hjelpe oss til å finne gode eksempler hvis vi går tomme for slike selv.

Lykke til med dialektforståelse!
Norske dialektområder

Geir

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar